Strefa dla Firm

  » usługi
 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /strony/znajdzprodukt/class/usluga.php on line 29
Opis:

Zapewniamy:

- pomoc publiczną w wysokości 40 proc. nakładów inwestycyjnych przy prowadzeniu działalności co najmniej 5 lat (60 proc. i 50 proc. w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przy prowadzeniu działalności co najmniej 3 lata),

- pomoc publiczną z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, utrzymanych przez okres co najmniej 5 lat, w wysokości 40 proc. wartości dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (60 proc. i 50 proc. w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw - miejsca pracy utrzymane co najmniej 3 lata).

Pułapy pomocy określone stosuje się w odniesieniu do całkowitej kwoty pomocy ze środków publicznych dla projektu objętego pomocą, niezależnie od tego, czy pomoc pochodzi ze źródeł lokalnych, regionalnych, krajowych czy wspólnotowych.

Minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych powinna wynieść 100.000 euro.