Strefa dla Firm

  » usługi
 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /strony/znajdzprodukt/class/usluga.php on line 29
Motywowanie pracowników. 9-10 marca, Kraków.
Opis:

Obszar

Szkolenie dostarcza praktycznych wskazówek, jak poprawić poziom motywacji pracowników poprzez dobór odpowiedniego stylu kierowania i zrozumienie mechanizmów rządzących motywacją. Na szkolenie zapraszamy szczególnie osoby o niewielkim doświadczeniu kierowniczym i menedżerskim.

Cele

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

zdobycie wiedzy z zakresu źródeł i metod motywacji,
poznanie znaczenia doboru stylu kierowania, a poziomu motywowania
zdobycie umiejętności przekazywania pracownikom informacji zwrotnych i oceny w sposób motywujący,
rozwój umiejętności motywującego delegowania zadań,
poznanie sposobów przezwyciężania trudności w motywowaniu pracowników.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kierowników, menedżerów i liderów zespołów, którzy potrzebują wsparcia w zakresie motywowania pracowników.