Strefa dla Firm

  » usługi » Edukacja i szkolnictwo » Kursy i szkolenia
 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /strony/znajdzprodukt/class/usluga.php on line 29
Minimalne wymagania bhp dla maszyn

Minimalne wymagania bhp dla maszyn
Cena:
1600 zł netto (+ 23% VAT)

Adres www:
Kategoria:
Kursy i szkolenia
Przejdź do opisu
Przejdź do kontaktu
Opis:
Szkolenie i ćwiczenia dwudniowe pt.:
"Przystosowanie maszyn do minimalnych
wymagań bhp określonych w dyrektywie 2009/104/WE"

Maszyny, urządzenia oraz inny sprzęt roboczy (ang. work equipment) użytkowany na terenie Polski (podobnie jak w pozostałych krajach UE i EOG) muszą spełniać co najmniej minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obowiązek ten wynika z dyrektywy 2009/104/WE (poprzednio 89/655/EWG + 95/63/WE + 2001/45/WE), która często jest w Polsce określana potoczną nazwą „dyrektywa narzędziowa”. Jest ona wprowadzona do prawa polskiego rozporządzeniami ministra gospodarki z 2002 i 2003 r. (więcej informacji >>).

Minimalne wymagania (MW) dotyczą zarówno spraw organizacyjnych jak i technicznych oraz obejmują zarówno maszyny „stare” (używane) jak i – w pewnym zakresie – maszyny nowe. Za ich spełnienie odpowiedzialny jest każdy pracodawca udostępniający pracownikom do pracy maszyny i innego rodzaju sprzęt roboczy. Pracodawca musi więc sprawdzić oraz dostosować użytkowany sprzęt do wspomnianych wymogów.

W praktyce wymagania minimalne są uważane za niejasne i nieprecyzyjne. Pracownicy wyznaczeni do ich wdrożenia w firmie często:
- nie wiedzą jak je zastosować w odniesieniu do konkretnej maszyny,
- brakuje im odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz sprawdzonych narzędzi pozwalających wykonać te zadania rzetelnie,
- oceniają spełnienie wymagań w pośpiechu, nie mając możliwości głębszego zastanowienia się nad ich sensem.

Czasem pracodawcy, którzy zdają sobie sprawę z tego, że brakuje im wystarczających kompetencji, angażują do tego tematu firmy zewnętrzne, oferujące usługi w tym zakresie. Jeżeli jednak zlecający tego typu prace nie zna dokładnie wymagań, to również nie jest w stanie ocenić rzetelności prac wykonanych przez zleceniobiorców. Jakość takich usług często jest bardzo niska. Efektem końcowym pracy powyżej opisanych zespołów jest zazwyczaj oględne stwierdzenie, że wymagania są spełnione. Nie ma to jednak pokrycia w rzeczywistości. Natomiast za niespełnienie wymagań i ewentualne szkody z tego wynikające to pracodawca (a nie zewnętrzny usługodawca) ponosi pełną odpowiedzialność!

Na szkoleniach z minimalnych wymagań pada wiele pytań, nie tylko o maszyny „stare”. Bardzo często uczestnicy pytają o poniższe kwestie:
- czy można z góry założyć, że maszyna oznakowana oznaczeniem CE, spełnia minimalne wymagania? Czy będzie je spełniać w przyszłości?
- czy spełniając MW trzeba stosować normy zharmonizowane (np. normy typu C)?
- czego można wymagać od dostawców maszyn starych, remontowanych, modernizowanych i nowych (np. przywożonych z krajów starej UE lub spoza niej)?
- w jak znacznym stopniu można zmienić maszynę w trakcie jej dostosowywania?
- czy można z góry założyć, że maszyna odebrana przez UDT spełnia MW?
- …

Oprócz uporządkowania wiedzy w zakresie MW szkolenie daje uczestnikom sprawdzone narzędzia i umiejętność ich wykorzystania. Narzędzia te ułatwiają:
- przeprowadzenie efektywnej i rzetelnej analizy spełnienia wymagań,
- dostosowanie maszyn wykorzystywanych w firmie.

Co więcej, spełnienie wymagań minimalnych nie jest zazwyczaj procesem jednorazowym! Stan ich spełnienia należy na bieżąco utrzymywać. Dlatego tak ważne jest, by sami pracownicy firmy znali i rozumieli ich treść. Proponowane przez nas szkolenie daje solidną podstawę do osiągnięcia tego celu.

Termin i miejsce szkolenia:
23-24.03.2017 Warszawa
29-30.06.2017 Gdańsk

Czas trwania: 2 dni, w godz. 9:00 - 17:00

Cena 2-dniowego szkolenia: 1600 zł netto (+23% VAT)

Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, 2 x obiad.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed datą każdego z seminariów.

Uwaga! Dla osób, które wyślą zgłoszenie najpóźniej na 14 dni przed seminarium przygotowaliśmy rabaty.


Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cert Partner
tel 77 442 68 90
fax. 77 442 68 90
kom. (Orange) 604 380 091
e-mail: szkolenia@certpartner.pl
www: www.certpartner.pl