Strefa dla Firm

  » usługi » Edukacja i szkolnictwo » Kursy i szkolenia
 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /strony/znajdzprodukt/class/usluga.php on line 29
Minimalne wymagania bhp dla maszyn

Minimalne wymagania bhp dla maszyn
Cena:
2600 zł netto (+ 23% VAT)

Adres www:
Kategoria:
Kursy i szkolenia
Przejdź do opisu
Przejdź do kontaktu
Opis:
Szkolenie i ćwiczenia dwudniowe pt.:
"Minimalne wymagania dla maszyn w praktyce – ocena ryzyka i dostosowanie do dyrektywy narzędziowej"

Maszyny, urządzenia oraz inny sprzęt roboczy (ang. work equipment) użytkowany na terenie Polski (podobnie jak w pozostałych krajach UE i EOG) muszą spełniać co najmniej minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obowiązek ten wynika z dyrektywy 2009/104/WE (poprzednio 89/655/EWG + 95/63/WE + 2001/45/WE), która często jest w Polsce określana potoczną nazwą „dyrektywa narzędziowa”. Jest ona wprowadzona do prawa polskiego rozporządzeniami ministra gospodarki z 2002 i 2003 r. (więcej informacji >>).

Minimalne wymagania (MW) dotyczą zarówno spraw organizacyjnych jak i technicznych oraz obejmują zarówno maszyny „stare” (używane) jak i – w pewnym zakresie – maszyny nowe. Za ich spełnienie odpowiedzialny jest każdy pracodawca udostępniający pracownikom do pracy maszyny i innego rodzaju sprzęt roboczy. Pracodawca musi więc sprawdzić oraz dostosować użytkowany sprzęt do wspomnianych wymogów.

W praktyce wymagania minimalne są uważane za niejasne i nieprecyzyjne. Pracownicy wyznaczeni do ich wdrożenia w firmie często:
- nie wiedzą jak je zastosować w odniesieniu do konkretnej maszyny,
- brakuje im odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz sprawdzonych narzędzi pozwalających wykonać te zadania rzetelnie,
- oceniają spełnienie wymagań w pośpiechu, nie mając możliwości głębszego zastanowienia się nad ich sensem.

Czasem pracodawcy, którzy zdają sobie sprawę z tego, że brakuje im wystarczających kompetencji, angażują do tego tematu firmy zewnętrzne, oferujące usługi w tym zakresie. Jeżeli jednak zlecający tego typu prace nie zna dokładnie wymagań, to również nie jest w stanie ocenić rzetelności prac wykonanych przez zleceniobiorców. Jakość takich usług często jest bardzo niska. Efektem końcowym pracy powyżej opisanych zespołów jest zazwyczaj oględne stwierdzenie, że wymagania są spełnione. Nie ma to jednak pokrycia w rzeczywistości. Natomiast za niespełnienie wymagań i ewentualne szkody z tego wynikające to pracodawca (a nie zewnętrzny usługodawca) ponosi pełną odpowiedzialność!

Na szkoleniach z minimalnych wymagań pada wiele pytań, nie tylko o maszyny „stare”. Bardzo często uczestnicy pytają o poniższe kwestie:
- czy można z góry założyć, że maszyna oznakowana oznaczeniem CE, spełnia minimalne wymagania? Czy będzie je spełniać w przyszłości?
- czy spełniając MW trzeba stosować normy zharmonizowane (np. normy typu C)?
- czego można wymagać od dostawców maszyn starych, remontowanych, modernizowanych i nowych (np. przywożonych z krajów starej UE lub spoza niej)?
- w jak znacznym stopniu można zmienić maszynę w trakcie jej dostosowywania?
- czy można z góry założyć, że maszyna odebrana przez UDT spełnia MW?
- …

Oprócz uporządkowania wiedzy w zakresie MW szkolenie daje uczestnikom sprawdzone narzędzia i umiejętność ich wykorzystania. Narzędzia te ułatwiają:
- przeprowadzenie efektywnej i rzetelnej analizy spełnienia wymagań,
- dostosowanie maszyn wykorzystywanych w firmie.

Co więcej, spełnienie wymagań minimalnych nie jest zazwyczaj procesem jednorazowym! Stan ich spełnienia należy na bieżąco utrzymywać. Dlatego tak ważne jest, by sami pracownicy firmy znali i rozumieli ich treść. Proponowane przez nas szkolenie daje solidną podstawę do osiągnięcia tego celu.

Termin i miejsce szkolenia:
do uzgodnienia

Czas trwania: 2,5 dnia

Cena 2,5-dniowego szkolenia: 2600 zł netto (+23% VAT)

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cert Partner:

e-mail: szkolenia@certpartner.pl
www: www.certpartner.pl