Strefa dla Firm

  » usługi
 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /strony/znajdzprodukt/class/usluga.php on line 29
leczenie Epidermolysis Bullosa (pęcherzowe oddziel
Opis:

Epidermolysis Bullosa (EB) jest rzadko spotykaną wrodzoną chorobą, która powstaje z mutacji jedenastu genów i przejawia się zmianami na skórze pacjenta.

EB dzieli się na trzy podstawowe grupy: simplex (w naskórku), junctional (pomiędzy naskórkiem i korium) i dystropic (w korium) – oraz na więcej niż 25 podtypów. Choroba ta do tego czasu była nieuleczalna.

Nasza firma przeprowadziła badania na grupie pacjentów chorych na EB, wybranych z grupy osób podczas V rocznicowej konferencji stowarzyszenia DEBRA w Brnie w czerwcu 2008 r.

Jako pierwsi uczestnicy badania lekarskiego zgłosili się 4-ej rodzice pacjentów chorych na EB typu dystroficznego o różnym etapie zaawansowania choroby. Ze względu na to, że producent do tej pory nie miał żadnych doświadczeń w leczeniu tego rodzaju chorób jego aparatem, postawił warunek, aby pacjenci mieli powyżej 8 roku życia, by mogli aktywnie współpracować podczas stosowania terapii.

Całe badanie było prowadzone we współpracy z panią ordynator doktor nauk medycznych MUDr. Haną Bučkową, Ph. D., która specjalizuje się już 10 lat w leczeniu pacjentów z EB.

Dzięki sponsorom, wszystkim pacjentom wypożyczono aparat BIOSYNCHRON® 500 wersja DERM i dostarczono go do ich mieszkań. Następnie odbyło się szkolenie rodziców dotyczące obsługi aparatu wraz z zapoznaniem się z instrukcją obsługi oraz planem terapeutycznym.

Pozytywne wyniki działania terapii w przypadku pacjentów z chorobą Epidermolysis Bullosa wskazują na to, że pomimo bardzo zaawansowanych stanów niektórych chorych, można stosunkowo szybko oczekiwać pozytywnych wyników w obszarze gojenia ran i skóry.

Aby poprawa stanu pacjentów mogły dalej postępować, trzeba nieustannie stosować terapię BIOSYNCHRON® z krótkimi przerwami.

Ocena pierwszej fazy badań potwierdza, że wskazane jest ich kontynuowanie, aby możliwe było uzyskanie wyników z większej grupy pacjentów.

Pełny wynik badania wraz z opinią rodziców znajduje się na stronie http://biosynchron.eu/pl/odbornici.php

Niniejsza oferta dotyczy wypożyczenia urządzenia na okres jednego miesiąca, do domu będąc stale pod kontrolą naszego lekarza.