Strefa dla Firm

  » usługi
 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /strony/znajdzprodukt/class/usluga.php on line 29
Inspekcja transportu drogowego - POMOC, ODWOŁANIA
Opis:

PRZYDATNE USŁUGI DLA FIRM TRANSPORTOWYCH:


realizowane przez byłych:

INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO

100% SATYSFAKCJI

100% ANONIMOWOŚCI

- MINIMALIZACJA EWENTUALNYCH KAR nałożonych przez INSPEKCJĘ TRANSPORTU DROGOWEGO

-audyty wewnętrzne w firmach (weryfikacja dokumentacji kierowców)

-wnikliwa analiza wykresówek (tarcz tachografów), polegająca na obliczaniu czasu pracy i odpoczynku kierowców

-nadzór merytoryczny nad przestrzeganiem ww. przepisów przez kierowców

-doradztwo w zakresie procedur kontroli, aspektów prawnych

- ODWOŁANIA od decyzji administracyjnych nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego (ITD)

- interpretacja obowiązujących przepisów prawnych dotyczących TRANSPORTU DROGOWEGO

- opieka w zakresie doradztwa technicznego

oraz

SZKOLENIA – prowadzone przez byłych:

INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO

Oferujemy szkolenia z zakresu:

- czasu pracy kierowców dla osób i firm prowadzących przedsiębiorstwa transportowe oraz dla osób osobiście wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne i firm transportowych.

- omówienia przepisów zawartych w ustawie o transporcie drogowym, prawa o ruchu drogowym, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą kierowcy

- prawidłowego używania wykresówek oraz obsługi tachografów analogowych i cyfrowych

Szkolenia prowadzone są przez byłych Inspektorów Transportu Drogowego!

PROGRAM SZKOLENIA

Podstawowe akty prawne dotyczące transportu drogowego

Podstawowe akty prawne dotyczące czasu pracy kierowców

Tachografy analogowe i cyfrowe – rodzaje, oznaczenia, legalizacja i kalibracja, obsługa bieżąca, ingerencje, odpowiedzialność kierowcy

Wykresówki – dobór wykresówek do tachografu, prawidłowe używanie wykresówek – obowiązujące kary za nieprawidłowe używanie wykresówek, najczęściej popełniane błędy

Ilość wykresówek podlegających kontroli na drodze lub w przedsiębiorstwie, sczytywanie i przechowywanie danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców

Nowy wzór zaświadczenia urlopowego oraz zaświadczenia o nie kierowaniu pojazdem

Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o czasie pracy kierowców oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 561/2006.

Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy kierowców

Różnica między czasem jazdy (czasem prowadzenia pojazdu), a czasem pracy kierowcy .

Maksymalne normy czasu prowadzenia pojazdu (czas jazdy ciągłej, czas jazdy dziennej, czas jazdy tygodniowej, czas jazdy dwutygodniowej), kary za przekroczenie maksymalnych norm

Odpoczynek dzienny, odpoczynek tygodniowy, kary za skrócenie odpoczynków

Prawidłowa przerwa w prowadzeniu pojazdu, kary za brak prawidłowych przerw

Prawidłowe używanie selektora rodzaju pracy, wyjaśnienie pojęcia „Automatic”

Dyspozycyjność, przerwa i odpoczynek, skutki przerwania odpoczynku dziennego

Odstąpienie od stosowania przepisów norm czasu pracy, jazdy i wymaganych przerw i odpoczynków – prawne możliwości zastosowania

Załoga wieloosobowa – używanie selektora, czas odpoczynku dziennego, okres rozliczeniowy, zamiana kierowców, zamiana wykresówek lub kart kierowców, ręczna rejestracja czasu pracy

Fałszerstwa i manipulacje na tachografach, i dokumentach – odpowiedzialność karna kierowcy

Ważenie pojazdów – odpowiedzialność kierowcy i przewoźnika, brak limitów kar

Inne, szczególne rodzaje transportu drogowego – dodatkowe uprawnienia i dokumenty przewóz osób, przewóz materiałów niebezpiecznych, przewóz ponadgabarytowy, przewóz żywności – artykułów szybko psujących się, przewóz zwierząt,

Zasady przeprowadzania kontroli drogowych przez Policję i ITD.

Wymagania ustawowe wobec kierowców

Odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą i stosowaniem norm czasu pracy kierowców

Prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna

Zachowanie się kierowcy podczas kontroli

Zasady przeprowadzenia kontroli nas drodze, odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorstwa w trakcie kontroli drogowej, skutki prawne, górne limity kar, zakaz dalszej jazdy, odholowanie na parking

Zasady przeprowadzenia kontroli przedsiębiorstwa – skutki prawne, górne limity kar, utrata licencji