Strefa dla Firm

  » usługi
 
Opis:

Przygotowanie dokumentacji:

przygotowania kompletnego wniosku wraz z załącznikami opracowanie studium wykonalności inwestycji pełna analiza ekonomiczna opracowanie biznesplanu na potrzeby uzyskania dotacji doradztwo podczas realizacji inwestycji

Zarządzanie projektem:

sprawozdawczość i monitoring przebiegu realizacji projektu opracowanie wniosku o płatność i rozliczenie inwestycji pomoc w pozyskaniu partnerów Kontakt: (12) 627 77 64