Strefa dla Firm

  » usługi
 
Opis:
Metoda rekrutacji polegająca na bezpośrednim wyszukiwaniu i doborze kandydatów. W wielu przypadkach jest to jedyna efektywna metoda obsadzania strategicznych ról dla organizacji np. stanowisk menedżerskich wysokiego szczebla i stanowisk wysoce specjalistycznych wymagających unikatowych kompetencji.

W skrócie technika ta polega na określeniu grupy docelowej segmentu rynku pracy osób nie poszukujących aktywnie pracy, a pracujących na stanowiskach analogicznych lub maksymalnie zbliżonych do stanowiska obsadzanego. Pozwala to na dotarcie do potencjalnych kandydatów, najpełniej spełniających wymagania zainteresowanego pracodawcy.

Proces rekrutacji metodą executive search prowadzony jest przez naszych Konsultantów z zachowaniem daleko idącej dyskrecji i delikatności - zarówno w odniesieniu do Klientów jak i Kandydatów.
Dodane przez firmę