Strefa dla Firm

  » usługi
 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /strony/znajdzprodukt/class/usluga.php on line 29
Budowa wspólpracy z klientem wewnętrznym i zewnetr
Opis:
Obszar Skuteczna strategia współpracy z klientem pozwala budować trwałe, korzystne dla obu stron relacje biznesowe i systematycznie poszerzać obszar współpracy. Zapraszamy na szkolenie poświęcone zasadom profesjonalnej obsługi klienta zewnętrznego i znaczeniu dla tego procesu idei klienta wewnętrznego. Cele Uświadomienie uczestnikom wagi współpracy w osiąganiu wspólnych celów Zrozumienie idei klienta wewnętrznego i korzyści z nią związanych Zrozumienie zależności pomiędzy stopniem wdrożenia idei klienta wewnętrznego a satysfakcją klienta zewnętrznego Poznanie metod i narzędzi wspierających budowanie współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznymProfil uczestnikaOsoby odpowiedzialne za kreowanie i realizację strategii sprzedaży i współpracy z kluczowymi klientami. Menedżerowie i handlowcy bezpośrednio współpracujący z klientem O szkoleniu

Termin 2009-02-23 Termin zakończenia 2009-02-24 Miejsce Kraków Ilość godzin/dni 16 godzin szkoleniowych, 2 dni Liczebność grupy 8-10 osób Program szkolenia

1. Wprowadzenie:
a. Przedstawienie się trenera i uczestników
b. Omówienie celów i programu szkolenia
c. Ćwiczenie integracyjno-zapoznawcze

2. Współpraca a rywalizacja
a. Rola współpracy w firmie, a efektywność pracy
b. Współpraca a rywalizacja i ich konsekwencje
c. 5 stylów reakcji na sytuację trudną
d. Zachowania wspierające i niszczące współpracę w organizacji
e. Elementy psychologii konfliktów
f. Atmosfera współpracy jako proces zależny od każdego pracownika

3. Idea klienta wewnętrznego
a. Klient wewnętrzny, a klient wewnętrzny? - Koncepcja klienta wewnętrznego w praktyce różnych organizacji
b. Korzyści ze zmiany „współpracowników” na „klientów wewnętrznych”
c. Wyzwania i trudności na drodze do wprowadzenia idei klienta wewnętrznego

4. Profesjonalna obsługa klienta zewnętrznego
a. Czego oczekuje klient? - mity i fakty na temat profesjonalnej obsługi klienta
b. Zasady i standardy profesjonalnej obsługi klienta
c. Kiedy klienci zostają i kiedy odchodzą? – wskazówki i wnioski, co robić i czego unikać w kontakcie z klientem
d. Rola komunikacji w kontakcie z klientem
e. Trudne sytuacje z klientami – ćwiczenia
f. Budowanie długofalowych relacji z klientami

5. Zakończenie szkolenia
a. Podsumowanie najważniejszych wniosków ze szkolenia

Prowadzący szkolenie Marta Pacek Forma szkolenia Szkolenie otwarte, prowadzone z wykorzystaniem interaktywnych metod pracy z grupą, ćwiczenia w grupach i indywidualne, studia przypadków, Cena 1 790zł./1 os., (cena zawiera: catering, materiały szkoleniowe, certyfikat) UWAGA: zgłoszenie do 9 lutego - 10%