Strefa dla Firm

  » produkty
 
Suszarnia fluidyzacyjna
Opis:

Suszarka fluidyzacyjna przeznaczona jest głównie do suszenia materiałów ziarnistych i sypkich w przemyśle spożywczym, chemicznym. W złożu fluidalnym, z uwagi na duże rozwinięcie powierzchni materiału oraz intensywne jego mieszanie istnieją bardzo dobre warunki wymiany ciepła i masy.

Wykonanie kwasoodporne. Wysoka sprawność cieplna procesu suszenia uzyskana dzięki bardzo intensywnemu mieszaniu materiału. Brak ruchomych elementów, złoże przemieszcza sie na zasadzie płynu. Pełna automatyzacja procesu.

Suszarka składa się z dwóch komór szeregowo połączonych z sobą za pomocą kanału. Komory podzielone są na 3 segmenty oddzielone sitem daszkowym. Segmenty górne wyposażone w wziernik, dolne we właz rewizyjny. Suszarka posiada króćce łączące ze sobą komory, króćce przyłączeniowe nadmuchu powietrza gorącego i zimnego oraz króćce umożliwiające zasyp i odbiór surowca. Dozownik celkowy umożliwia przesyp surowca z segmentu górnego na dolny w dużej komorze suszarki.

Dodane przez firmę
Firma: Mysak Group Sp. z o.o.
Województwo: Wielkopolskie
Miasto: , Poznań
Ulica: ul. Haber-Włyńskiego 7, 60-408..
Telefon: 061 842 96 34
www: Kliknij tutaj