Strefa dla Firm

  » produkty » Komputery i Internet » Oprogramowanie komputerowe
 
PSI -MoBi

PSI -MoBi
Adres www:
Kategoria:
Oprogramowanie komputerowe
Przejdź do opisu
Przejdź do kontaktu
Opis:


System PSI-MoBi jest przeznaczony dla
przedstawicieli handlowych pracujących w terenie. System może
pracować w układzie pre- oraz vansellingu. Dodatkowo, system
PSI-MoBi może być narzędziem dla kierowców dostarczających
towar lub odbierających płatności od klientów, spełniać
role inwentaryzatora w magazynie.

Zalety systemu:- udostępnia wszystkie, niezbędne
przedstawicielowi elementy do pracy w terenie,- doskonale zaprojektowany interfejs
użytkownika,- praca w układzie pre- i vansellingu
– umożliwia dostarczanie klientowi gotowych dokumentów,- przechowywanie bazy danych w obrębie
firmy minimalizuje to ryzyko udostępnienia informacji
nieupoważnionym osobom,- otwartość – system może być
dostosowywany do konkretnych potrzeb użytkownika,- oszczędny mechanizm synchronizacji
danych – ilość przesyłanych danych jest minimalna, proces
synchronizacji ustala tylko różnice powstające w danych i
przesyła je do i z serwera, zastosowany mechanizm jest unikalny na
rynku systemów mobilnych.System
PSI - MoBi jest zaprojektowany dla mobilnej platformy Pocket PC.
Platforma ta wraz z systemem PSI - MoBi udostępnia użytkownikowi
niezbędne narzędzia do wykorzystywania części oprogramowania
firmy bezpośrednio w trakcie wizyty u klienta. Przedstawiciel
handlowy pracujący z systemem PSI - MoBi uzyskuje dostęp do
aktualnych informacji o kartotekach klientów, towarów,
stanach magazynowych, warunkach rabatowych i należnościach. Na
podstawie tych danych przedstawiciel handlowy może dokonywać
rejestracji dokumentów handlowych lub finansowych bezpośrednio
u klienta i przesyłać te dokumenty do centrali firmy. Do pracy
systemu nie jest wymagane utrzymywanie trwałego połączenia z
centralą firmy. Proces wymiany danych odbywa się na żądanie i
może być wykonywany z dowolną częstotliwością.